Tradicionalna (klasična) astrologija

Astrolog Nataša Karalić Koprivica

www.natasakaralic.com

> English

Astrološki tekstovi, analize, primeri iz prakse astrologa

OPŠTA ASTROLOGIJA

ASTROLOGIJA
autor: Nataša Karalić Koprivica
pročitajte tekst na Sajtu
pročitajte tekst na Blogu tradicionalne astrologije

TRADICIONALNA I MODERNA ASTROLOGIJA
autor: Nataša Karalić Koprivica
pročitajte tekst na Sajtu
pročitajte tekst na Blogu tradicionalne astrologije

KAKO ASTROLOGIJA, U STVARI, FUNKCIONIŠE
autor: Domagoj Horvat - Dee
pročitajte tekst na Blogu tradicionalne astrologije

ASTROLOGIJA IZMEĐU VERE I GNOZE
autor: Nataša Karalić Koprivica
pročitajte tekst na Sajtu

ASTROLOŠKA SIMBOLIKA U PLATONOVOJ FILOZOFIJI

autor: Nataša Karalić Koprivica
pročitajte tekst na Sajtu

KAKO SU TRANSSATURNI UVEDENI U ASTROLOGIJU
autor: Cor Scorpii
pročitajte tekst na Sajtu
pročitajte tekst na Blogu tradicionalne astrologije

ISTORIJA ZODIJAKA (POREKLO IMENA, SAZVEŽĐA I ZNAKOVA)
autor: Nataša Karalić Koprivica
pročitajte tekst na Blogu tradicionalne astrologije

ZODIJAK
autor: Nataša Karalić Koprivica
pročitajte tekst na Blogu tradicionalne astrologije

ZAŠTO BAŠ OVAN
autor: Nataša Karalić Koprivica
pročitajte tekst na Blogu tradicionalne astrologije

STUB SVETOVA (KOSMOLOGIJA PERENIS)
autor: Nataša Karalić Koprivica
pročitajte tekst na Blogu tradicionalne astrologije

KONJUNKCIJE SA SUNCEM (POD ZRACIMA, SPALJENOST, KAZIMI)
autor: Nataša Karalić Koprivica
pročitajte tekst na Blogu tradicionalne astrologije

OKTATOPOS (HOROSKOP OSAM KUĆA)
autor: Nataša Karalić Koprivica
pročitajte tekst na Blogu tradicionalne astrologije

 

NATALNA ASTROLOGIJA

O PROMINENCIJI NA GRČKI NAČIN
autor: Nataša Karalić Koprivica
pročitajte tekst na Sajtu
pro;itajte tekst na Blogu tradicionalne astrologije

HELENISTIČKE PREDIKTIVNE METODE
autor: Nataša Karalić Koprivica
pročitajte tekst na Sajtu
pročitajte tekst na Blogu tradicionalne astrologije

TEMPERAMENT LIČNOSTI - POJAM, TIPOLOGIJA, ASTROLOŠKO ODREĐENJE
autor: Nataša Karalić Koprivica
pročitajte tekst na Sajtu

LUNARNI I SOLARNI TIP LIČNOSTI (TAČKA FORTUNE I NJENO ZNAČENJE)
autor: Nataša Karalić Koprivica
pročitajte tekst na Blogu tradicionalne astrologije

ZAŠTO FALSIFER NIJE VOLEO OCA (RETROGRADNI SATURN)
Autor: Nataša Karalić Koprivica
pročitajte tekst na Blogu tradicionalne astrologije

ASTROLOŠKI POKAZATELJI FIZIČKOG IZGLEDA
autor: Nataša Karalić Koprivica
pročitajte tekst na Sajtu
pročitajte tekst na Blogu tradicionalne astrologije

LJUBAV I BRAK U TRADICIONALNOJ ASTROLOGIJI
autor: Nataša Karalić Koprivica
pročitajte tekst na Sajtu
pročitajte tekst na Blogu tradicionalne astrologije

SEKSUALNOST U TRADICIONALNOJ ASTROLOGIJI
autor: Nataša Karalić Koprivica
pročitajte tekst na Sajtu
pročitajte tekst na Blogu tradicionalne astrologije

KOLIKO DUGO ĆEMO ŽIVETI (PRAVILA TRADICIONALNE ASTROLOGIJE ZA PROCENJIVANJE DUŽINE LJUDSKOG ŽIVOTA)
autor: Nataša Karalić Koprivica
pročitajte tekst na Sajtu
pročitajte tekst na Blogu tradicionalne astrologije

PRIMARNE DIREKCIJE (EKVATORIJALI)
autor: Nataša Karalić Koprivica
pročitajte tekst na Sajtu
preuzmite tekst u PDF formatu

 

 

HORARNA ASTROLOGIJA

HORARNA ASTROLOGIJA - POJAM I ISTORIJAT
autor: Nataša Karalić Koprivica
pročitajte tekst na Sajtu
pročitajte tekst na Blogu horarne astrologije

VREME I MESTO KOJI SU RELEVANTNI ZA IZRADU HORARNE KARTE
autor: Nataša Karalić Koprivica
pročitajte tekst na Sajtu
pročitajte tekst na Blogu horarne astrologije

RAĐANJE HORARNOG PITANJA
autor: Nataša Karalić Koprivica
pročitajte tekst na Sajtu
pročitajte tekst na Blogu horarne astrologije

KONSIDERACIJE PRE HORARNOG TUMAČENJA
autor: Nataša Karalić Koprivica
pročitajte tekst na Sajtu
pročitajte tekst na Blogu horarne astrologije

MASHA'ALLAH - SAŽET PRIKAZ HORARNOG METODA (ASPEKTI, RECEPCIJE, SIGNIFIKATORI)
autor: Martien Hermes
pročitajte tekst na Sajtu
pročitajte tekst na Blogu horarne astrologije

RECEPCIJE I ASPEKTI
autor: Cor Scorpii
preuzmite tekst u PDF formatu

ASTROLOGIJA PROSTOG POGLEDA (ASTROLOGIJA PREZODIJAČKE ERE)
autor: Nataša Karalić Koprivica
pročitajte tekst na Blogu horarne astrologije

IZGUBLJENO - NAĐENO (RANA PRAVILA HORARNE ASTROLOGIJE O IZGUBLJENIM I UKRADENIM STVARIMA)
autor: Nataša Karalić Koprivica
Pročitajte tekst na Blogu horarne astrologije

RANA PRAVILA HORARNE ASTROLOGIJE O LJUBAVI I SKLAPANJU BRAKA
autor: Nataša Karalić Koprivica
pročitajte tekst na Sajtu
pročitajte tekst na Blogu horarne astrologije

JATROMATEMATIČKE DEKUMBITURE (RANA PRAVILA MEDICINSKIH HORARNIH PITANJA)
autor: Nataša Karalić Koprivica
pročitajte tekst na Sajtu
pročitajte tekst na Blogu horarne astrologije

LUNARNI PRINCIP U MEDICINSKIM HORARNIM KARTAMA
autor: Nataša Karalić Koprivica
pročitajte tekst na Blogu horarne astrologije

PRIMER HORARNE ANALIZE DOGAĐAJA (SUDBINA BRAKA)
autor: Nataša Karalić Koprivica
pročitajte tekst na Sajtu
pročitajte tekst na Blogu horarne astrologije

DA LI ĆE NOVAC STIĆI U PETAK? (PRIMER HORARNOG TUMAČENJA PREMA MASHA'ALLAHOVIM PRAVILIMA)
autor: Cor Scorpii
pročitajte tekst na Sajtu
pročitajte tekst na Blogu horarne astrologije

KO ĆE POBEDITI?
autor: Nataša Karalić Koprivica
pročitajte tekst na Sajtu
pročitajte tekst na Blogu horarne astrologije

 

MUNDANA ASTROLOGIJA

OSNOVNI PRINCIPI MUNDANE ASTROLOGIJE PREMA MORINU (I DEO)
autor: Nataša Karalić Koprivica
pročitajte tekst na Blogu tradicionalne astrologije

 

Ukoliko želite da preuzmete tekstove ili delove tekstova čiji su naslovi navedeni na ovoj stranici, možete to učiniti pod uslovom da ne vršite izmene u objavljenim tekstovima ili delovima teksta, uz navođenje imena autora teksta i uz navođenje ovog sajta (postavljanje linka do početne stranice) kao internet lokacije sa koje je tekst ili deo teksta preuzet. Verujemo da je poštovanje ovih uslova korišćenja minimalan napor za sve koji bi želeli da preuzimaju i objavljuju astrološke tekstove čiji su naslovi navedeni na ovoj strani i zahvaljujemo vam se na poštovanju koje ukazujete za trud autora koji je učinjen prilikom izrade tekstova.

 

 

Ukoliko koristite Facebook, Twitter, MySpace, Digg ili neki drugi od mnogobrojnih Social Networking sajtova, podelite sadržaj ove stranice sa svojim prijateljima.