Tradicionalna (klasična) astrologija

Astrolog Nataša Karalić Koprivica

www.natasakaralic.com

> English

O astrologu

Nataša Karalić Koprivica je rođena 1972. godine. Pohađala je Filološku gimnaziju i studirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Živi i radi u Beogradu.

Astrologijom se bavi od 1986. godine. Tokom niza godina izučavala je rad najznačajnijih predstavnika moderne (popularne) astrologije: Alana Lea (Alan Leo), Čarlsa Kartera (Charles Carter), Majkla Bejdženta (Michael Baigent), Liz Grin (Liz Green), Rajnholda Ebertina (Reinhold Ebertin), Mileta Dupora, Nika Kempiona (Nick Campion) i dr. Već u početnoj fazi izučavanja i praktikovanja astrologije nije bila zadovoljna kako postignutim rezultatima u analizima i predikcijama, tako ni činjenicom da moderna astrologija nije mogla da pruži odgovore na mnoga važna pitanja. Prekretnicu u budućem izučavanju astrologije predstavljao je susret sa jednom izuzetnom astrološkom knjigom pod nazivom "Istorija zapadne astrologije" (Prosveta, Beograd, 1996) autora Džima Testera (Jim Tester) koji je bio predavač na katedri za klasične studije Bristolskog univerziteta. Ova izuzetna knjiga joj je, nakon mnogo godina, pružila jasne i logične odgovore na niz pitanja. Kada i gde je nastala astrologija, kako astrologija zapravo funkcioniše, zašto neki zodijački znaci imaju dva vladara, a neki dele jednog zajedničkog su samo neka od mnogih pitanja koja bi bez odgovora stajala pred svakim ko se malo ozbiljnije uputio u proučavanje astrologije. "Istorija zapadne astrologije" i druga dela na koje je ova knjiga upućivala na nedvosmislen način su ukazivala na to da je moderna (popularna) astrologija, zapravo, izvitoperena predstava astrologije koja je u svom izvornom obliku postojala do polovine XIX veka, neka vrsta kombinacije starih astroloških pravila i niza, u istoriji i tradiciji astrologije, neutemeljenih izmišljotina. U svetlu ovih saznanja, nakon mnogo godina, Nataša Karalić Koprivica je zauvek odbacila popularnu astrologiju i orijentisala se ka teorijskom izučavanju i praktičnoj primeni tzv. tradicionalne (klasične) astrologije. Susret sa astrologijom u njenom izvornom obliku, tzv. tradicionalnom astrologijom, kroz dela velikog helenskog mislioca Klaudija Ptolomeja (Claudius Ptolemy), znamenitih astrologa Manilijusa (Manilius), Doroteja Sidonskog (Dorotheus of Sidon), Al-Hajata (Al-Khayyat), Al-Birunija (Al-Biruni), Mašalaha (Masha'Allah), Ibn Arabija (Ibn 'Arabi), Bonatija (Bonatti), Vilijama Lilija (William Lilly), Nikolasa Kalpepera (Nicholas Culpeper) i drugih velikana astrologije, kao i najznačajnijeg živog astrološkog mislioca Džona Frolija (John Frawley), bio je prava prekretnica i ogroman napredak kako u pogledu ukupnog razumevanja astrologije i opšteg astrološkog obrazovanja, tako i u pogledu praktičnih rezultata koje je počela da postiže u radu sa klijentima.

 

Astrolog Nataša Karalić Koprivica     Astrolog Nataša Karalić Koprivica

 

U junu 2002. godine Nataša je objavila stari internet sajt. Bio je to jedan od svega nekoliko sajtova na svetskom internetu koji su bili u potpunosti posvećeni tradicionalnoj astrologiji. Od februara 2004. godine kao urednik podforuma za tradicionalnu astrologiju na Astro-Art forumu, najpopularnijem astrološkom portalu i forumu na prostoru bivše Jugoslavije, objavila je veći broj tekstova, objašnjenja, primera iz prakse i odgovora na horarna pitanja brojnih posetilaca. Objavljivala je autorske tekstove u popularnom astrološkom časopisu "Astrologos". Natašini tekstovi su, sa navodjenjem njenog imena kao autora ili bez navođenja njenog imena, objavljivani širom interneta. Jedan je od osnivača i član Upravnog odbora Asocijacije Balkanskih Astrologa.

Tokom niza godina bavljenja veštinama natalne, horarne, elekcione i mundane astrologije, specijalizovana za natalnu astrologiju i rektifikaciju horoskopa, Nataša Karalić Koprivica je razvila osoben i prepoznatljiv astrološki stil. Poseduje veoma bogatu astrološku praksu iz oblasti natalne i horarne astrologije zasnovanu na svakodnevnom radu sa brojnim klijentima, među kojima su i poznate ličnosti iz sveta politike, umetnosti, nauke i sporta. Od 2004. godine organizuje i internet školu tradicionalne astrologije u okviru koje zainteresovane za ozbiljniji astrološki rad upućuje u veštine tradicionalne astrologije i obučava za samostalan astrološki rad.

 

 

Ukoliko koristite Facebook, Twitter, MySpace, Digg ili neki drugi od mnogobrojnih Social Networking sajtova, možete podeliti  sadržaj ove stranice sa svojim prijateljima.