Tradicionalna (klasična) astrologija

Astrolog Nataša Karalić Koprivica

www.natasakaralic.com

> English

Tradicionalna (klasična) astrologija - Naslovna strana

Dobrodošli na internet stranice astrologa Nataše Karalić Koprivice.

Nataša Karalić Koprivica se bavi astrologijom od 1986. godine. Od 1999. godine posvećena je teorijskom izučavanju i praktičnoj primeni tzv. tradicionalne astrologije. Jedan je od najaktivnijih astroloških autora na prostoru bivše Jugoslavije, a njeni tekstovi se mogu naći na brojnim sajtovima i internet-forumima (na žalost, veoma često bez navođenja njenog imena kao autora). Iako je svojim tekstovima, objašnjenjima i primerima iz prakse u velikoj meri doprinela afirmaciji i boljem razumevanju astrologije, Nataša Karalić Koprivica je, pre svega, astrolog-praktičar sa bogatom i zanimljivom astrološkom praksom. Cilj ovoga sajta je da zainteresovanima za astrologiju pruži uvid u ovu drevnu veštinu na jedan konzervativniji, znatno ozbiljniji način, kroz objašnjenja mnogobrojnih astroloških pravila i tehnika koje su danas, u vremenu dominacije popularne astrologije, nepoznate ili nedovoljno poznate široj astrološkoj javnosti. Takođe, na odgovarajućim stranicama ovog sajta možete naći i detaljnije informacije o astrološkim uslugama - izradi horoskopa, astrološkim konsultacijama i kursevima astrologije. Bez obzira na to da li tragate za osnovnim informacijama o pojmu, predmetu, istoriji ili različitim podelama astrologije, da li ste zainteresovani za ozbiljno izučavanje astrologije u njenom izvornom obliku koji se danas naziva tradicionalnom astrologijom, ili vam je, samo, potrebna pomoć astrologa sa više od dvadeset godina iskustva, verujemo da ćete na ovom mestu naći vredne informacije i da ćete postati redovan posetilac ovog sajta.

Tradicionalna astrologija

Uverenje da je sve ono što se danas prikazuje kao astrologija oduvek izgledalo tako jedna je od najvećih zabluda o astrologiji. Astrologija koja je izučavana i primenjivana od najstarijih vremena do, otprilike, kraja XVIII, odnosno početka XIX veka danas se naziva tradicionalnom astrologijom (ponekad i klasičnom ili pravom astrologijom). Brojni društveni procesi koji su se odvijali od kraja srednjeg veka, tokom perioda renesanse, do kraja XVII, odnosno početka XVIII veka, sudbonosno su uticali na svet koji je postojao do tada, a posebno na suštinsko razumevanje ljudske uloge u istoriji i čovekovog kosmološkog položaja. Tako krupne promene u svesti i načinu razmišljanja svakog pojedinca i, posebno, u svetu nauke, nisu mogle mimoići ni astrologiju. Lišena svoje doktrinarne osnove, pretrpela je ogromna "revidiranja" i "intervencije". Na kraju, to više nije bila ona drevna veština koja je postojala hiljadama godina. Tu novu astrologiju, u nedvosmislenoj nameri razlikovanja od stare, tradicionalne astrologije, danas nazivamo modernom astrologijom, astrologijom modernog doba u kome veoma dugo nije bilo mesta za stara astrološka znanja i način razmišljanja. Iako tradicionalna i moderna astrologija imaju iste astrološke korene, radi se o suštinski različitim astrologijama između kojih postoje ne samo velike, već i, čini se, nepremostive razlike. Za razliku od moderne astrologije koja predstavlja ogroman skup mnogobrojnih astroloških pravaca u okviru kojih skoro svaki poznatiji astrolog poseduje sopstvene ideje o predmetu astrologije i astrološka pravila koja primenjuje, tzv. tradicionalna astrologija je jedan dovršen, zaokružen sistem znanja sadržan u delima astroloških velikana i iskustvu savremenih astrologa koji ta znanja izučavaju i dosledno primenjuju. Upravo ta doslednost u izučavanju i primeni starih astroloških znanja, tumačenje starih pravila i veština umesto izmišljanja novih, želja za praktičnom primenom stečenih znanja u vidu aktivnog i kontinuiranog rada sa klijentima i davanje preciznijih analiza i sasvim jasnih i konkretnih saveta i predviđanja (predikcija), samo su neke karakteristike tradicionalne astrologije koje je, kao i rad onih astrologa koji se njome bave, razlikuju od najvećeg dela tzv. moderne (popularne) astrologije - Za više informacija o tome šta je astrologija, koja je razlika između tradicionalne i moderne astrologije i prirodi odnosa koji postoji među njima preporučujemo tekstove "Astrologija" i "Tradicionalna i moderna astrologija".

Preporučujemo:

"Astrologija" - Različita shvatanja astrologije - Astrologija kao religija, pseudo-religija ili sujeverje; Astrologija kao nauka; Astrologija kao pseudo-nauka; Šta je astrologija i kako, zapravo, funkcioniše; Zapadna astrologija; Tradicionalna i moderna astrologija; Zloupotrebe tradicionalne astrologije; Grane astrologije - Cilj ovog teksta je da čitaocima pruži sažet uvid u postojanje različitih shvatanja i objašnjenja astrologije, najvažnije podele u izučavanju i praktičnom bavljenju astrologijom. Autor teksta: Nataša Karalić Koprivica.

"Tradicionalna i moderna astrologija" - Razlike između tradicionalne i moderne astrologije, četiri istorijska perioda tradicionalne astrologije; moderno doba i astrologija; predmet tradicionalne astrologije (sedam planeta i četiri tačke ekliptike - domicili i egzaltacije). Autor teksta: Nataša Karalić Koprivica.

"Kako su transaturni uvedeni u astrologiju" - Otkriće Plutona; Kako je Pluton dobio ime; Sukobi među nemačkim astrolozima oko dodeljivanja vladarstva znaka Škorpije nad Plutonom; Otkriće i zvanično otkriće Urana; Kako je Uran dobio ime; Ko je prvi odredio Uranu domicil u znaku Vodolije, nedoumice i neslaganja oko toga; Problem moderne astrologije u određivanju zodijačkih domicila za transsaturne, ideja o transsaturnima kao višim oktavama Merkura, Venere i Marsa i kritika navedene ideje. Veoma interesantan i informativan tekst autora sa pseudonimom Cor Scorpii.

Kryptos - Stranica sa naslovima odabranih astroloških tekstova, namenjenih boljim poznavaocima tradicionalne (klasične) astrologije.

 

ASTROLOŠKI BLOGOVI

Blog horarne astrologije - Tekstovi, analize i objašnjenja iz oblasti horarne astrologije, interesantni primeri horarnih horoskopa.

Blog tradicionalne astrologije - Pojam, predmet i istorijat astrologije; tekstovi i analize iz oblasti horarne, natalne, elekcione i mundane astrologije.

 

Posetite Forum tradicionalne astrologije Od novembra 2012. godine na internetu je novi forum u potpunosti posvećen tradicionalnoj astrologiji.Za izradu nekih elemenata vizuelnog  sadržaja koji se nalazi na ovom sajtu korišćeni su materijali preuzeti sa sajtova Florida's Educational Technology Clearinghouse i Retrokat. Koristimo priliku da im se zahvalimo.

Nije dozvoljeno preuzimati, kopirati ili objavljivati sadržaj koji se nalazi na ovom sajtu osim autorskih tekstova čiji su naslovi objavljeni na stranici "Tekstovi" ovoga sajta. Pomenuti tekstovi mogu biti, u celini ili u delovima, preuzimani, kopirani ili objavljivani isključivo uz poštovanje sledećih uslova: uz navođenje punog imena autora teksta i postavljanje linka do početne stranice ovog sajta, bez prerade preuzetog sadržaja i pod uslovom da se preuzimanje i objavljivanje ne vrši u komercijalne svrhe. Preuzimanje, kopiranje ili objavljivanje sadržaja ovog sajta suprotno navedenim uslovima predstavljaće kršenje autorskih prava.

 

 

Ukoliko koristite Facebook, Twitter, MySpace, Digg ili neki drugi od mnogobrojnih Social Networking sajtova, možete podeliti  sadržaj ove stranice sa svojim prijateljima.